Kde zvířata pomáhají....
Hledat
Navigace: Hipocentrum PÁJA > Minipovídání o hiporehabilitaci

Minipovídání o hiporehabilitaci

Rychlost.cz - poptávka připojení

Minipovídání o hiporehabilitacitedy o léčbě pomocí koně

Definice

Co je hiporehabilitace

 • Hiporehabilitace je komplexní forma terapie pomocí koně ve smyslu fyzio-, psycho- a socioterapie. Jednotlivé složky nelze oddělit, pouze některou upřednostnit (cíl terapie) a uzpůsobit metodiku terapie.
 • Nejedná se o jezdectví!!! Hiporehabilitace je cílená terapie, kde středem zájmu je klient, kůň se stává prostředkem v rukou terapeuta.
 • Hiporehabilitaci provádí zásadně terapeuté se zdravotnickým nebo pedagogickým průkazem ve spolupráci s hipology.

Hiporehabilitační tým

Kdo hipoterapii provádí?

 • Lékař – indikuje klienta, provádí kontrolní a závěrečné vyšetření. Osobně hipoterapii neprovádí.
 • Terapeut – ujímá se klienta a pomocí koně řeší klientův fyzický, psychický nebo sociální problém. Při terapii řídí činnost týmu.
 • Hipolog – v roli trenéra připravuje koně pro potřeby terapie, při vlastní terapii působí jako vodič koně nebo voltižér.
 • Pomocník – pomáhá terapeutům, podřizuje se jejich povelům

Léčebný princip hipoterapie

Jak kůň léčí?

 • Terapie je metodika fungující na principu proprioceptivní neuromuskulární facilitace, neboli ovlivňování CNS přes periferii.
 • Hipoterapii můžeme označit jako „cvičení na balanční ploše“ tvořenou hřbetem koně pohybujícího se v horizontální, sagitální a vertikální rovině - třídimenzionální pohyb.
 • Kráčející kůň nutí klienta k balancování, snaze, udržet své těžiště v těžišti koně, čímž se CNS učí přijmout a zhodnotit informace o vztahu těla (řízeného orgánu) k prostoru a zpětně ho řídit.

Cílené využití koně

Co kůň nabízí?

 • Prevence:
  Jízda na koni předchází civilizačním chorobám fyzického a psychického charakteru. Kůň zaměstnává všechny systémy lidského organizmu. Jízdou je trénován pohybový systém se všemi jeho složkami a vnitřní orgány, zanedbatelný není příznivý vliv na duševní hygienu.
 • Kondice – rekondice:
  U osob s progresivními chorobami pohybového systému kůň zpomaluje postup nemoci, prodlužuje funkčnost pohybového systému.
  U osob po úrazu pohybového systému (ve fázi rekonvalescence) vrací kůň zdravým orgánům původní funkci a kondici, urychluje reedukaci motoriky.
 • Fyzioterapie (hipoterapie):
  Hipoterapie významně přispívá k úplnému vyléčení nebo maximálnímu zmírnění následků nemoci pohybového systému u klientů s poruchou držení těla (ve fázi funkční poruchy) a klientů s poruchou řízení pohybu (ve fázi motorického vývoje).
 • Psychoterapie:
  Kůň koriguje psychické a fyzické symptomy vyvolané duševními chorobami. Kůň svou přirozenou autoritou a reakcemi evokuje emocionální a psychické procesy vedoucí k částečné nebo úplné nápravě výše zmíněných symptomů.
 • Rekreace - sport handicapovaných
  Znamená integraci a celoživotní aktivitu udržující klienta v dobré fyzické a psychické kondici.
 • Pedagogika - socioterapie:
  Kůň je využíván k nápravě chování a sociálníchvztahů dětských a dospělých klientů. Je obsazen do role vychovatele, zprostředkovává klientům kontakt s okolím, pomocí koně se učí normám chování a interpersonální komunikaci.
 • Motivace - stimulace:
  Dospělé mentálně retardované osoby s ukončeným vývojem kůň motivuje k větší psychické, motorické a emocionální aktivitě. Zajišťuje tím uchování dovedností docílených léčbou a výukou v dětství, na jejichž rozvoji je kůň rovněž schopen se spolupodílet.

Vliv koně na motoriku člověka

V čem tkví jedinečnost hipoterapie?
Především ve vysoké schopnosti:

 • Normalizovat svalový tonus
 • Účinně ovlivnit postulární motoriku
 • Trénovat stabilitu (postulární reflexy), rovnováhu (rovnovážné reflexy) a svalovou koordinaci
 • Nabourávat patologické a „programovat“ správné motorické stereotypy do CNS
 • Nacvičovat chůzi, zejména fázi přenosu váhy z nohy na nohu
 • Zapojit do motorického vzorce část těla opomíjenou CNS (hemiparéza)
 • Zpevňovat svalový korzet

Odborné zásady

Na co nezapomenout?

 • Hipoterapie je samostatná fyzioterapeutická metodika využívající k léčbě prvky specifické pro koně.
 • Hipoterapie nenahrazuje ostatní metodiky, je zakomponován do komplexní léčby klienta a účelně ji doplňuje.
 • Hipoterapie je cílená, nelze ji vykonávat bez znalosti KO klienta a znalosti metodiky hipoterapie.
 • Hipoterapie vyžaduje:
  • Individuální přístup ke klientovi
  • Včasné zahájení hipoterapie
  • Dostatečnou intenzitu (min. 2 x týdně)
  • Vyškoleného fyzioterapeuta
  • Vhodného koně

Realizace v praxi

Co k hiporehabilitaci potřebujeme?

 • Zázemí: stáj, prostory pro provádění terapie, místnost pro klienty, sociální zařízení
 • Tým: hiporehabilitace je týmová práce. Příslušní členové týmu jsou absolventy nástavbového kursu hipoterapie, kursu PPJ a kurzu sportu handicapovaných.
 • Kůň: je vybrán podle požadovaných exteriérových a povahových vlastností. Je speciálně trénován pro potřeby rehabilitace.
 • Finanční krytí: hiporehabilitace je finančně nákladná, vyžaduje dobrý managment. Možné finanční zdroje jsou dotace, sponzorství, úhrada pojišťovnou a přímá úhrada klienty.

Kůň pro hiporehabilitaci

Jakého koně vybrat?

 • Neexistuje speciální plemeno koně určené pro hiporehabilitaci.
 • Existuje kůň vhodný pro daný účel, tj. splňuje požadovaná zdravotní, exteriérová a charakterová kritéria.
 • Je speciálně trénován pro potřeby hiporehabilitace.
 • Koně při terapii vybírá terapeut podle klinického obrazu klienta.

 
 
© hipocentrum-paja.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma